Prelegenci

Grzegorz Zalewski

Na rynkach finansowych obecny od 1993 roku. Pracował jako analityk, a później jako szef działu analiz w Gazecie Giełdy Parkiet. Pracował jako analityk oraz zarządzający portfelem akcji w TFI DWS. Prowadzi szkolenia dotyczące rynków finansowych (instrumenty pochodne, systemy transakcyjne, psychologia inwestowania i in.) dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Założyciel Wydawnictwa Linia. Od 2006 roku ekspert Domu Maklerskiego BOŚ SA. W 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych przyznał mu honorowe członkostwo w SII, za szczególny wkład w edukację środowiska inwestorskiego.

Paweł Szczepanik

Doświadczony analityk techniczny, makler papierów wartościowych od 1993 roku z uprawnieniami doradczymi, wykładowca prowadzący szkolenia w firmie Szkolenia z Inwestycji Giełdowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Twórca i prowadzący szkolenie on-line Kontrakty Terminowe Podejście Strategiczne.

Paweł Biedrzycki

Główny organizator konferencji Skuteczny Inwestor i założyciel serwisu internetowego dla inwestorów StrefaInwestorow.pl oraz współtwórca serwisu internetowego do analizy fundamentalnej i analizy technicznej SIndicator.net. Związany z rynkiem giełdowym od 11 lat. Aktywny inwestor, przede wszystkim na rynku akcji.