Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0

Live learning z analizy fundamentalnej - metodologia Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0 na żywo z Rafałem Irzyńskim oraz portfel edukacyjny

Trwa edycja lipiec - wrzesień 2022 r.

Zapraszamy do udziału w Live learning z analizy fundamentalnej - metodologia ze szkolenia on-line Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0 na bieżących przykładach i aktualnych raportach finansowych spółek. Spotkania prowadzone są na żywo z Rafałem Irzyńskim. Trwa edycja lipiec - wrzesień, w czasie której będziesz miał możliwość wzięcia udziału w cyklu 6 webinarów na żywo (jeśli w momencie Twojej rejestracji, któryś z webinarów się już odbył, to uzyskasz dostęp do jego nagrania), w ramach których dzięki nauce na żywo pogłębisz swoją wiedzę z zakresu analizy spółek na podstawie aktualnych przykładów rynkowych. Uzyskasz również dostęp do prowadzonego na żywo portfela edukacyjnego.

To 6 spotkań, które odbędą się w okresie lipiec - wrzesień 2022 r., podczas których autor szkolenia wybierze i przeanalizuje interesujące spółki, a także udzieli odpowiedzi na pytania uczestników (oprócz możliwości udziału na żywo, będą też dostępne nagrania). W ramach live learningu będzie prowadzony portfel edukacyjny.

Zarejestruj się na
live learning

6 webinarów analitycznych z Rafałem Irzyńskim oraz portfel edukacyjny

Zdobądź jeszcze więcej praktycznej wiedzy dzięki rozszerzeniu do szkolenia on-line Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0. Zapisz się na cykl 6 webinarów, w ramach których dzięki nauce na żywo pogłębisz swoją wiedzę z zakresu analizy spółek na podstawie aktualnych przykładów rynkowych. Dodatek do szkolenia to:

 • Cykl 6 webinarów, które zrealizowane zostaną w okresie lipiec - wrzesień 2022 r. (średnio 2 miesięcznie).
 • Live learning - nauka na żywo - omówienie sytuacji i sprawozdań finansowych konkretnych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Prowadzony na żywo edukacyjny portfel fundamentalny (dostęp w okresie lipiec - wrzesień 2022 r.), wraz z powiadomieniami e-mail o zmianach
 • Wyboru ciekawych spółek poddanych analizie, będzie dokonywał autor szkolenia - Rafał Irzyński, na podstawie najświeższych danych finansowych lub potencjalnie przełomowych informacji dla danej spółki. Spółki poddane analizie mogą pochodzić zarówno z rynku NewConnect jak i rynku głównego GPW.
 • Utrwalenie wiedzy ze szkolenia - analiza zgodnie z metodologią Skuteczny Inwestor 4.0:
  1. wyjściowa analiza ceny akcji,
  2. bilans spółki,
  3. rachunek zysków i strat
  4. cashflow, czyli rachunek przepływów pieniężnych
  5. analiza bieżących informacji ze spółki oraz nakreślenie bazowego scenariusza perspektyw dla wyników finansowych.
 • Nagrania wideo z każdego webinaru (łącznie ok. 8 godzin praktycznej wiedzy na przykładach spółek z GPW).
 • Sesja pytań i odpowiedzi w ramach każdego spotkania.

Webinary live learning będą zrealizowane w ciągu ok. 3 miesięcy w okresie lipiec 2022 r. - wrzesień 2022 r. Pierwsze spotkanie odbędzie się na początku lipca 2022 r. Jeśli rejestrujesz się po tym terminie, otrzymasz dostęp do nagrań webinarów, w których nie wziąłeś udziału.

Po 14 miesiącach prowadzenia (od kwietnia 2021 r.) portfel Live Learing notuje wynik na poziomie +12%, co na tle mocno spadającego rynku jest pozytywnym wynikiem.

Portfel Live Learning jest prowadzony zgodnie z metodologią Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0, która jest prezentowana na szkoleniu on-line i na spotkaniach live learningn.

Poniżej znajdziesz fragment webinaru Live Learning z 30 listopada 2020 r. z analizą spółki Kino Polska po wynikach za III kwartał 2020 r.:

Zarejestruj się na
live learning

Cennik i formularz zamówienia: Live learning z portfelem edukacyjnym

Live Learning sezon VII (lipiec - wrzesień 2022 r.) kliknij Zapisz się na Live Learning, aby przejść do formularza rejestracji na szkolenie i dokonać rezerwacji miejsca.

Dostęp w okresie lipiec - wrzesień 2022 r.

Live learning: 6 webinarów analitycznych (i/lub nagrań wideo z webinarów, w zależności od terminu rejestracji)

Live learning: portfel edukacyjny (dostęp w okresie lipiec - wrzesień 2022 r. i powiadomienia e-mail)

Cena: 1697 zł

Zapisz się na
live learning

Live learning z portfelem edukacyjnym - 6 miesięcy

Live Learning 2 sezony 2022 r. (sezon VII i VIII lipiec - grudzień 2022 r.) kliknij Zapisz się na Live Learning, aby przejść do formularza rejestracji na szkolenie i dokonać rezerwacji miejsca.

Dostęp na 6 miesięcy

Live learning: 12 webinarów analitycznych

Live learning: portfel edukacyjny (dostęp na 6 miesięcy i powiadomienia e-mail)

Cena: 3097 zł

Zapisz się na
live learning