Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0

Oferta Szkolenia Oferta Live Learning

Naucz się na żywo, jak analizować spółki i skuteczniej znajdować okazje inwestycyjne

Pozwoli ci to efektywnie inwestować

Polski rynek kapitałowy w ostatnim czasie znowu uległ zmianie. Po hossie covidowej, teraz przyszedł czas na dyskontowanie efektu inflacyjnego, wysokich cen surowców i być może recesji. Ostatnie miesiące nie należały do najłatwiejszych, a inwestorzy coraz rzadziej potrafią identyfikować i dyskontować pozytywne lub negatywne scenariusze, jakie mogą się wydarzyć w poszczególnych spółkach. Większość z nich czeka na konkretne dane i dopiero wtedy zaczynają analizować i reagować. Budując wcześniej indywidualny scenariusz wynikowy danej spółki w oparciu o historyczne trendy i dane liczbowe w jej raportach finansowych, a także w oparciu o inne dane operacyjne, możemy wytworzyć pewną przewagę. Kiedy kolejne raporty finansowe zostają opublikowane, my możemy przewidzieć, co w nich będzie. Wówczas zyskujemy przewagę nad innymi inwestorami i gdy oni będą kupować, my możemy już realizować wypracowane zyski!

Jak pokazuje przykład Portfela Petard oraz Portfela Live Learning-u (szczegóły w dalszej części), skuteczne inwestowanie na giełdzie jest możliwe. Uzyskiwane stopy zwrotu tych portfeli oraz powtarzalność efektywnej selekcji spółek przeczą tezie, że giełda to kasyno! To w analizie liczb, a konkretnie w danych finansowych i operacyjnych spółek, jest klucz do skutecznego inwestowania. Do tego trzeba też oczywiście cierpliwości i konsekwencji.

Brzmi prosto, prawda? Jednak od czego taką analizę zacząć? Mamy kilka sposobów wyceniania spółek. Wycena porównawcza, DCF czy NPV. Praktyka rynku pokazuje jednak, że trudno jest je stosować, zwłaszcza inwestorowi indywidualnemu. Są one albo bardzo pracochłonne albo nieprecyzyjne. W tego rodzaju analizach wyceniane są wyniki na wiele lat do przodu, co zwiększa prawdopodobieństwo błędu. Dużo łatwiej jest oszacować ile spółka może zarobić za pół roku albo w ciągu roku, niż za 2 - 3 lata.

To nie koniec wyzwań. Wycena porównawcza na polskiej giełdzie też jest wymagająca, Często się nie sprawdza, bo brakuje podobnych do siebie spółek, które możemy ze sobą porównywać. Najczęściej każda spółka to zupełnie inny przypadek, nawet jeżeli należy do tego samego sektora. Dlatego też porównywanie do średnich wskaźników w sektorze, czy między sobą również nie daje precyzyjnych wniosków i naraża nas na błędy. Z tego samego powodu porównywanie do spółek zagranicznych też nie jest dobrym rozwiązaniem. To, że jakaś spółka jest tańsza, jest zazwyczaj czymś uzasadnione. Aby to zrozumieć, musimy dokładnie przeanalizować co się w spółce znajduje. W przypadku droższych spółek jest podobnie. Dlatego samo opieranie się na wskaźnikach wyceny i ich zwielokrotnianie w nieskończoność jest również obarczone błędem.

Zarejestruj się na
live learning lub szkolenie on-line

4 filary skutecznej analizy spółki

Dlatego do analizy spółki trzeba podchodzić zdroworozsądkowo i wychodzić od analizy samej spółki, przyjmując pewne naturalne parametry wyceny. Tego właśnie będziesz mógł się nauczyć na szkoleniu Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0.

Moje podejście do inwestowania opiera się na tym, że zawsze należy przeprowadzić analizę fundamentalną spółki, zanim zakupi się choćby jedną akcję. Musisz zrozumieć fundamenty, czyli to, co dzieje się w spółce, aby mieć świadomość tego jaki scenariusz może ją czekać. Do tego potrzebne są 4 filary skutecznego inwestowania fundamentalnego:

 1. bilans spółki,
 2. rachunek zysków i strat
 3. cashflow, czyli rachunek przepływów pieniężnych
 4. wycena (czyli w uproszczeniu ocena czy akcje są drogie, tanie czy wyceniane neutralnie)

To 4 filary skutecznego inwestowania fundamentalnego, które na szkoleniu Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0 zostaną wyjaśnione i przedstawione od A do Z, od podstaw teoretycznych, aż po konkretne przykłady z polskiego rynku. Dzięki szkoleniu nauczysz się jak je łączyć w całość, aby móc analizować fundamentalnie spółki, sprawnie i szybko, bez konieczności tworzenia zaawansowanych modeli do wyceny.

Zarejestruj się na
live learning lub szkolenie on-line

Jak to wykorzystać w praktyce? Fundamenty → Scenariusze → Timing

Ostatnie wydarzenia na giełdzie w Polsce ostatecznie potwierdzają, że najlepsze stopy zwrotu osiągały spółki, w których realizowały się pozytywne scenariusze - dzięki temu ich kursy akcji rosły. Z tego powodu, w tym szkoleniu nauczysz się filozofii inwestowania bazującej na 3 elementach:

 • wiesz jak czytać ze zrozumieniem sprawozdania finansowe i rozumiesz, jaka jest sytuacja fundamentalna spółki,
 • wiesz jakie scenariusze mogą się zrealizować, jakie informacje mogą być cenotwórcze i jak to będzie wpływać na wartość spółki,
 • czekasz na odpowiedni moment - timing i decydujesz, na podstawie fundamentów, czy cena akcji danej spółki to okazja inwestycyjna, czy nie.

Takie świadome i co najważniejsze, metodyczne podejście do inwestowania sprawia, że prawdopodobieństwo sukcesu będzie po Twojej stronie. Nauczysz się też, że rynek nie zawsze zachowuje się zgodnie z modelowym scenariuszem, ale skuteczny inwestor powinien to wiedzieć i rozumieć oraz wykorzystywać do minimalizacji strat i maksymalizacji zysków.

Zarejestruj się na
live learning lub szkolenie on-line

Szkolenie on-line Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0

Jeśli chcesz wiedzieć więcej i lepiej rozumieć sytuację fundamentalną spółek, aby skuteczniej inwestować, to jest to szkolenie dla Ciebie. 12 modułów oraz 4 bonusy pomogą Ci zdobyć praktyczną wiedzę o analizie spółek i ich sytuacji fundamentalnej oraz nauczyć się, jak rozpoznawać i wykorzystywać nadarzające się okazje inwestycyjne. Dzięki temu szkoleniu przy kolejnej inwestycji na giełdzie będziesz w stanie przeanalizować spółkę, zbudować scenariusz aby wiedzieć, czego możesz się spodziewać po akcjach danej spółki. Będziesz w stanie też, skuteczniej interpretować informacje, jakie wysyła rynek, oceniać które z nich są cenotwórcze i kiedy mogą pojawić się okazje inwestycyjne.

Oczywiście – powiedzmy to sobie zupełnie otwarcie – rynek to ludzie, a ich zachowania bywają też często nieprzewidywalne. Nikt tutaj nie obiecuje 100% skuteczności. Fundamenty spółki stanowią jednak kluczowy element jej wartości w długim terminie do której wycena spółki powinna dążyć. Dlatego prostą, logiczną i maksymalnie praktyczną metoda analizy spółek i sposoby podejmowania decyzji inwestycyjnych jakie są zawarte w szkoleniu Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0 pomogą Ci zdobyć przewagę na rynku i skuteczniej inwestować.

Zarejestruj się na
live learning lub szkolenie on-line

Kim jest Rafał Irzyński? Autor i prowadzący szkolenie on-line Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0

Rafał Irzyński jest doświadczonym inwestorem indywidualnym, z przeszło 20-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w inwestycjach w akcje spółek z GPW o horyzoncie krótkoterminowym (do 12 miesięcy). Decyzje inwestycyjne opiera przede wszystkim o analizę fundamentalną.

Był głównym analitykiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Swoje umiejętności potwierdził jako zarządzający Portfelem SII, uzyskując stopę zwrotu w wysokości 90% w segmencie własnych inwestycji w okresie 2 lat. Prowadził także autorski program w internetowej telewizji „Inwestorzy.tv”, zatytułowany „Gość Rafała Irzyńskiego", w którym przeprowadzał wywiady z prezesami i przedstawicielami spółek z GPW. Pracował również jako wykładowca akademicki i był traderem walutowym w funduszu inwestycyjnym.

Od 2017 roku jest Głównym Analitykiem Strefy Inwestorów, w której publikuje swoje analizy i opracowania. Wraz z Pawłem Biedrzyckim prowadzi cotygodniowy podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak Inwestować", w ramach którego m.in. prezentuje od początku 2019 r. edukacyjny portfel "Petard". Od startu prowadzenia, portfel ten osiągnął stopę zwrotu w wysokości +1508%.

Portfel petard w Strefie Inwestorów jest prowadzony zgodnie z metodologią Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0, która jest prezentowana na szkoleniu on-line.

Zarejestruj się na
live learning lub szkolenie on-line

Praktyczna wiedza o analizie spółek i inwestowaniu: zawartość szkolenia on-line Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0

Moduł 1: Dlaczego Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0? Filozofia i założenia

Ten moduł to niezbędne wprowadzenie w tematykę analizy fundamentalnej. Dowiesz się z niego na czym polega filozofia inwestowania Skutecznego Inwestora Fundamentalnego 4.0, czyli m.in.:

 • Czym różni się filozofia procesu inwestycyjnego skutecznego inwestora fundamentalnego 4.0 vs. tradycyjnej wyceny porównawczej, czy metody wyceny DCF.
 • Z jakich 4 fundamentów składa się szkolenie i co one obejmują.
 • Na 5 aktualnych przykładach zobaczysz jak skuteczne w przeszłości mogło być fundamentalne podejście prezentowane w szkoleniu.

Moduł dostępny bezpośrednio po dokonaniu rejestracji na szkolenie.Czas trwania: 40 minut.

Moduł 2: Jak ocenić czy akcje są tanie czy drogie?

W module poznasz trzy podejścia do oszacowania poziomu bieżącej ceny akcji, która jest punktem wyjściowym do przeprowadzenia skutecznej analizy fundamentalnej pod kątem decyzji inwestycyjnej. Dowiesz się m.in.:

 • W jaki sposób na szybko można oszacować i zinterpretować cenę akcji oraz dlaczego na tej podstawie nie można podejmować decyzji inwestycyjnej.
 • Jakie są niefinansowe czynniki wpływające na cenę akcji i kapitalizację spółki.
 • Praktyczne podejście wykorzystania, używania i interpretowania wskaźników rynkowych C/Z, forward C/Z i C/WK na kilku przykładach.

Moduł dostępny bezpośrednio po dokonaniu rejestracji na szkolenie.Czas trwania: 47 minut.

Moduł 3: Bilans - cz. 1

Pierwsza część wprowadzająca inwestorów od podstaw do budowy i analizy bilansu, który jest niezwykle ważnym elementem analizy fundamentalnej każdej spółki. Co ważne, moduł ogranicza do minimum teorię i definicje bilansowe, a koncentruje się na praktycznym zrozumieniu i umiejętności wykorzystania wniosków pochodzących z analizy liczb w nim zawartych. Dowiesz się m.in.:

 • Jak zbudowany jest bilans i które jego elementy są najważniejsze z punktu widzenia inwestora.
 • Co warto wiedzieć o spółce przed przystąpieniem do analizy bilansu.
 • Od czego zacząć analizę bilansu.
 • Jak funkcjonuje bilans i co się z nim zmienia w efekcie zdarzeń gospodarczych w spółce - omówienie na przykładach
 • Jak prawidłowo dokonać pierwszej analizy bilansu, na podstawie bieżącego przykładu spółki giełdowej.

Moduł dostępny bezpośrednio po dokonaniu rejestracji na szkolenie.Czas trwania: 60 minut.

Moduł 4: Bilans - cz. 2

Druga część poświęcona bilansowi, skoncentrowana jest na doskonaleniu analityki danych w oparciu na pięciu, realnych bilansach spółek z GPW. Dowiesz się m.in.:

 • Jak uniknąć częstych błędów, które popełniają początkujący inwestorzy przy analizie bilansu.
 • Co prezentują noty objaśniające i które z nich są najważniejsze dla inwestora.
 • Czym charakteryzuje się bilans spółki dynamicznie i zdrowo rozwijającej się.
 • Jakie objawy “choroby” przedstawiał historyczny bilans niedawnego bankruta.
 • Z czego pochodzą niemałe zobowiązania bardzo bogatej spółki gamingowej.
 • Co zawiera bilans spółki posiadającej wartościowe składniki majątku, ale borykającej się z problemami płynnościowymi.

Moduł dostępny bezpośrednio po dokonaniu rejestracji na szkolenie.Czas trwania: 60 minut.

Moduł 5: Jak analizować Rachunek Zysków i Strat spółki giełdowej

Moduł poświęcony od podstaw rachunkowi zysków i strat spółki giełdowej. Dowiesz się m.in.:

 • Jak zbudowany jest rzis oraz co obejmują poszczególne rodzaje przychodów, kosztów i wyniku.
 • Które elementy rzis są najważniejsze z punktu widzenia analityki inwestorskiej.
 • Jak obliczać i wykorzystywać analizę marż na poszczególnych poziomach rzis.
 • Czym jest EBITDA i do czego jest wykorzystywana w praktyce.
 • Jak prawidłowo analizować rzis na przykładzie spółek z GPW.

Ten moduł zostanie udostępniony po 15 dniach od momentu rejestracji na szkolenie.

Moduł 6: Zdarzenia jednorazowe, czyli tak zwane one offy. Czym są i jak mogą zaburzać wyniki finansowe spółki.

Zdarzenia jednorazowe są często spotykanym zjawiskiem w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych. Nierzadko sprawiają, że wielu inwestorów indywidualnych mylnie interpretuje prezentowane raporty finansowe. Umiejętność identyfikacji i oczyszczania zdarzeń jednorazowych z bilansu i rzis spółek, jest bardzo ważna i pozwala unikać błędów inwestycyjnych. Dowiesz się m.in.:

 • Czym są zdarzenia jednorazowe.
 • Jakie są najczęściej występujące zdarzenia jednorazowe w sprawozdaniach finansowych.
 • W jakich pozycjach rzis i bilansie najczęściej występują zdarzenia jednorazowe.
 • Jak skutecznie identyfikować i “oczyszczać” zdarzenia jednorazowe w procesie analitycznym.
 • Ten moduł zostanie udostępniony po 15 dniach od momentu rejestracji na szkolenie.

Moduł 7: Jak analizować cashflow i prawidłowo ocenić nakłady inwestycyjne na rozwój

W tym module zdobędziesz niezbędną wiedzę, dotyczącą rachunku przepływów pieniężnych. Mimo, że ten element sprawozdania finansowego jest najczęściej pomijany przez inwestorów indywidualnych, to jego rola nie może być pomijalna w bardziej zaawansowanej analizie fundamentalnej. Dowiesz się m.in.:

 • Jak jest zbudowany i co prezentuje rachunek przepływów pieniężnych.
 • Najważniejsze elementy rachunku przepływów pieniężnych dla inwestora.
 • Skąd się bierze gotówka w spółce i jak przepływa między poszczególnymi obszarami działalności na przykładach.
 • Rola CAPEX-u w analizie fundamentalnej na przykładach.

Ten moduł zostanie udostępniony po 15 dniach od momentu rejestracji na szkolenie.

Moduł 8: Pierwsza analiza spółki łącząca 4 obszary. Łączymy poznane założenia Skutecznego Inwestora Fundamentalnego 4.0 w całości.

Po poznaniu 4 obszarów i najważniejszych etapów skutecznej analizy fundamentalnej, zostanie przedstawiony przykład analizy na przykładzie spółki z GPW. Dowiesz się m.in.:

 • Jak ocenić wyjściową cenę akcji.
 • Jak prawidłowo przeanalizować bilans, rzis i przepływy pieniężne oraz wyeliminować ewentualne zdarzenia jednorazowe.
 • Jaki scenariusz dalszego rozwoju spółki ma największe prawdopodobieństwo realizacji i jak może to wpłynąć na kurs akcji.

Ten moduł zostanie udostępniony po 15 dniach od momentu rejestracji na szkolenie.

Moduł 9: Jak analizować spółki produkujące gry. Ujęcie prac rozwojowych w gamingu, generowanych przychodów, zapasów oraz ocena poziomu gotówki.

Część szkolenia poświęcona analizie spółek gamingowych na przykładach. Sprawozdania finansowe tych spółek oraz specyfika branży ma kilka unikalnych aspektów. Ich znajomość i rozumienie jest niezbędne do prawidłowej analizy spółek z tej najbardziej popularnej obecnie wśród inwestorów indywidualnych branży. Dowiesz się m.in.:

 • Na które pozycje w bilansie i rachunku zysków i strat należy zwrócić szczególną uwagę w spółkach gamingowych.
 • Czym są prace rozwojowe i produkcja w toku.
 • Dlaczego efektywna analiza porównawcza spółek gamingowych jest trudna i jak ją prawidłowo przeprowadzić.
 • Jak oceniać potencjał poszczególnych spółek na przykładach.

Ten moduł zostanie udostępniony po 15 dniach od momentu rejestracji na szkolenie.

Moduł 10: Studia przypadków różnych realnych analiz spółek z polskiej giełdy przeprowadzanych w przeszłości. Pokazujemy jak analizować spółki w czasie.

Moduł prezentuje kilka przykładów historycznych analiz z wykorzystaniem wiedzy prezentowanej w szkoleniu oraz efekty ówczesnych decyzji inwestycyjnych w ramach Portfela Petard oraz cyklu analiz Fundamenty i Spekulacja. Dowiesz się m.in.:

 • Jak zostały przeprowadzone historyczne, skuteczne analizy i jakie wnioski zostały z nich powzięte. Następnie z wykresu akcji oraz kolejnych sprawozdań finansowych zostaną zaprezentowane efekty inwestycji i sprawdzalność scenariuszy.
 • Jakie były nietrafione analizy i co sprawiło, że decyzje inwestycyjne przyniosły straty.

Ten moduł zostanie udostępniony po 15 dniach od momentu rejestracji na szkolenie.

Moduł 11: Potencjalni bankruci – analiza case study i sygnały ostrzegawcze. Jakie objawy mogą wskazywać na takie ryzyko, aby nie wpaść w pułapkę nisko wycenianych spółek.

Na przykładach historycznych sprawozdań finansowych bankrutów, przyjrzymy się sygnałom ostrzegawczym, występującym wcześniej w ich sprawozdaniach finansowych. Dowiesz się m.in.:

 • Które elementy bilansu wskazywały w pierwszej kolejność ryzyko pogorszenia kondycji finansowej spółki.
 • Jakie były pierwsze objawy pogorszenia sytuacji finansowej w rachunku zysków i strat.
 • Z jakim wyprzedzeniem i w jakim tempie reagował na kolejne sygnały kurs akcji spółki.

Ten moduł zostanie udostępniony po 15 dniach od momentu rejestracji na szkolenie.

Moduł 12: Praktyczne rady i podsumowanie szkolenia. Jak efektywnie inwestować wykorzystując metodologię Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0

Moduł podsumowujący szkolenie. W zwięzły sposób zaprezentowane zostały najważniejsze elementy skutecznej analizy fundamentalnej. Dowiesz się m.in.:

 • O czym trzeba koniecznie pamiętać przy analizie sprawozdań finansowych.
 • Jakie błędy najczęściej popełniają inwestorzy indywidualni.
 • Jakie są rady inwestycyjne wypracowane i wykorzystywane przez autora szkolenia w inwestowaniu na GPW.

Ten moduł zostanie udostępniony po 15 dniach od momentu rejestracji na szkolenie.

Zarejestruj się na
live learning lub szkolenie on-line

Bonusy do szkolenia: Jeszcze więcej praktycznej wiedzy i przydatnych narzędzi

NARZĘDZIE skutecznych inwestorów giełdowych: 6 miesięcy abonamentu w Sindicator.net

Sindicator.net to narzędzie, które przez wielu inwestorów uważane jest za niezbędne w świadomym inwestowaniu na giełdzie. Można je wykorzystywać na wiele sposobów, jednak inwestorom, korzystającym ze swing tradingu pomoże przede wszystkim w selekcji spółek do dalszej analizy. Dzięki skanerowi Sindicator.net będziesz mógł znaleźć:

 1. Płynne spółki z wybranych indeksów lub branż.
 2. Spółki w określonym trendzie, np. dziennym, wzrostowym czy spadkowym.
 3. Spółki silne relatywnie w stosunku do całego rynku.
 4. Spółki zdrowe fundamentalnie i tanie z punktu widzenia wskaźników analizy technicznej.

Dzięki takiej wstępnej selekcji będziesz mógł się skupić na analizowaniu tylko wybranych spółek, w celu dalszego inwestowania z użyciem swing tradingu.

Rejestrując się na szkolenie on-line, otrzymasz 6 miesięcy abonamentu w Sindicator.net. Abonament w Sindicator.net otrzymasz w formie nowego konta lub przedłużenia konta istniejącego. Bonus zostanie nadany w terminie 14 dni od daty pełnej rejestracji i płatności za szkolenie on-line. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o Sindicator.net.

Checklista analizy spółki Skutecznego Inwestora Fundamentalnego

Zwięzła i praktyczna lista kontrolna zawierająca krok po kroku etapy, które należy wykonać podczas analizy fundamentalnej spółki giełdowej. Wszystko po to, abyś przy każdej analizie pamiętaj o wszystkich krokach, jakie powinien wykonać inwestor, przy analizie spółki.

WIDEO: Podsumowanie szkolenia on-line oraz pytania i odpowiedzi

Wideo to okazja do posłuchania autora szkolenia, który jeszcze raz przypomni i wskaże najważniejsze elementy skutecznej analizy fundamentalnej z naciskiem na bieżące trendy i podejście do rynku. W wideo znaleźć można też bogaty zestaw pytań i odpowiedzi na temat metodologii omówionej w szkoleniu.

WIDEO: Praktyczne omówienie sprawozdań 2 ciekawych spółek

W wideo przeanalizowane i omówione zostały w szczegółach sprawozdania i sytuacja 2 spółek z GPW. To kolejna okazja do powtórzenia zasad przedstawionych w szkoleniu i do utrwalenia zdobytej wiedzy na praktycznych i aktualnych przykładach.

W szkoleniu on-line Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0 znajdziesz:

 • teorię niezbędną, aby zrozumieć podstawy analizy fundamentalnej spółek,
 • przykłady analiz sprawozdań finansowych spółek z polskiej giełdy,
 • przykłady konkretnych transakcji i analiz, w oparciu, o które zostały zawarte,
 • filozofię inwestowania w oparciu o metodyczne i powtarzalne podejście do czytania ze zrozumieniem sprawozdań finansowych i wyszukiwania na tej podstawie okazji inwestycyjnych.

W tym podejściu nie ma takich rzeczy, jak:

 • Duża złożoność tematu i skomplikowanie.
 • Możliwość różnych interpretacji tego samego sprawozdania i mnogość wskaźników.
 • Skomplikowane wyceny, np. DCF.
 • Konieczność poświęcenia na to mnóstwa czasu.

Przeczytaj zanim się zarejestrujesz: pytania i odpowiedzi

W jakiej formie odbywać się będzie szkolenie?

Szkolenie przeprowadzone będzie w 100% on-line. Oznacza to, że aby z niego korzystać będziesz musiał zalogować się do specjalnego systemu e-learningowego, w którym będziesz miał dostęp do nagrań z poszczególnych modułów szkolenia. Wystarczy komputer lub tablet z dostępem do Internetu i wolny czas, żeby skorzystać ze wszystkich atutów szkolenia.

Ile czasu będzie trwać szkolenie?

To, jak długo trwać będzie Twoje szkolenie, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie i tego, jaką ilość czasu możesz poświęcić na naukę. Szkolenie składa się z 12 modułów (ok. 12 godzin), co odpowiada 2 dniom w trakcie szkolenia stacjonarnego. Rejestrując się na szkolenie, uzyskasz dostęp do jego zawartości przez 1 rok. W tym czasie będziesz mógł przerobić całe szkolenie, wracać do poszczególnych modułów, a nawet przerobić szkolenie ponownie. Wygodna forma szkolenia on-line pozwoli Ci także zatrzymywać wykład w dowolnym momencie, a także odbyć szkolenie w innej niż domyślna kolejności.

Dla kogo nie jest przeznaczone szkolenie?

Szkolenie nie jest przeznaczone:

 1. Dla osób, które oczekują od razu spektakularnych sukcesów na giełdzie.
 2. Dla osób, które chcą "szybko się odkuć", bo rynek "zabrał im ich pieniądze".
 3. Dla osób, które poszukują "Świętego Graala" i wierzą w magiczne techniki inwestowania o 100% skuteczności.

W każdym z powyższych przypadków - takie osoby nie powinny rejestrować się na szkolenie. Nie jest ono dla nich. Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0 jest przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą skutecznie inwestować i rozumieć akcje jakiej spółki kupili. Dla osób, które jednocześnie rozumieją, że ten biznes wymaga czasu, pracy, zdobywania wiedzy i doświadczeń, a nade wszystko cierpliwości i konsekwencji w działaniu.

Czego możesz oczekiwać po skończeniu szkolenia?

Wszystko zależy od Ciebie, ale jeżeli dokładnie przerobisz szkolenie on-line Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0, to poznasz wiedzę, która analizować spółki, czytać ze zrozumieniem ich sprawozdania finansowe i jak na tej podstawie wyszukiwać na nim okazje inwestycyjne. W materiałach szkoleniowych i bonusach znajdziesz bardzo dużo praktycznej wiedzy, dostosowanej do warunków polskiego rynku i polskich inwestorów, dlatego możesz być pewien, że po ukończeniu szkolenia rozwiniesz swoją karierę inwestycyjną.

 

 

Zarejestruj się na
live learning lub szkolenie on-line

Gwarancja satysfakcji

Jako autor tego szkolenia, jestem przekonany, że pozwoli Ci ono rozwinąć Twoje umiejętności inwestorskie, dlatego rejestrując się na nie otrzymujesz również gwarancję satysfakcji o długości 15 dni (gwarancja dotyczy szkolenia on-line, ale nie dotyczy uczestnictwa w Live Learning).

Oznacza to, że jeżeli zmienisz zdanie, to do 15 dni od daty rejestracji, będziesz mógł uzyskać pełny zwrot zainwestowanej kwoty. Wystarczy, że wyślesz na ten temat krótką informację pod adres: admin@skutecznyinwestor.pl. Zwrot otrzymasz w ciągu 5 dni roboczych. Życzę owocnej nauki!

Rafał Irzyński
Autor szkolenia on-line Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0
Inwestor i analityk

Live learning z analizy fundamentalnej - metodologia Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0 na żywo z Rafałem Irzyńskim oraz portfel edukacyjny (rozszerzenie szkolenia on-line)

7 webinarów analitycznych z Rafałem Irzyńskim oraz portfel edukacyjny

Zdobądź jeszcze więcej praktycznej wiedzy dzięki rozszerzeniu do szkolenia on-line Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0. Zapisz się na cykl 7 webinarów, w ramach których dzięki nauce na żywo pogłębisz swoją wiedzę z zakresu analizy spółek na podstawie aktualnych przykładów rynkowych. Dodatek do szkolenia to:

 • Cykl 7 webinarów, które zrealizowane zostaną w ciągu najbliższych 3 miesięcy w okresie lipiec-wrzesień 2024 r.
 • Live learning - nauka na żywo - omówienie sytuacji i sprawozdań finansowych konkretnych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Prowadzony na żywo edukacyjny portfel fundamentalny (dostęp na 3 miesiące), wraz z powiadomieniami e-mail o zmianach
 • Wyboru ciekawych spółek poddanych analizie, będzie dokonywał autor szkolenia - Rafał Irzyński, na podstawie najświeższych danych finansowych lub potencjalnie przełomowych informacji dla danej spółki. Spółki poddane analizie mogą pochodzić zarówno z rynku NewConnect jak i rynku głównego GPW.
 • Utrwalenie wiedzy ze szkolenia - analiza zgodnie z metodologią Skuteczny Inwestor 4.0:
  1. wyjściowa analiza ceny akcji,
  2. bilans spółki,
  3. rachunek zysków i strat
  4. cashflow, czyli rachunek przepływów pieniężnych
  5. analiza bieżących informacji ze spółki oraz nakreślenie bazowego scenariusza perspektyw dla wyników finansowych.
 • Nagrania wideo z każdego webinaru (łącznie ok. 9 godzin dodatkowej, praktycznej wiedzy na przykładach spółek z GPW).
 • Sesja pytań i odpowiedzi w ramach każdego spotkania.

Webinary live learning będą zrealizowane w ciągu ok. 3 miesięcy od zapisu na szkolenie w okresie lipiec-wrzesień 2024 r.

Po kilku latach prowadzenia (od kwietnia 2021 r.) portfel Live Learing notuje wynik na poziomie +126%, co na tle rynku jest pozytywnym wynikiem.

Portfel Live Learning jest prowadzony zgodnie z metodologią Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0, która jest prezentowana na szkoleniu on-line i na spotkaniach live learningn.

Zobacz, jak na żywo wygląda Live Learning z Rafałem Irzyńskim. Poniżej znajdziesz fragment webinaru Live Learning z 30 listopada 2020 r. z analizą spółki Kino Polska po wynikach za III kwartał 2020 r.:

Zarejestruj się na
live learning lub szkolenie on-line

Pakiet: Szkolenie on-line i live learning z portfelem edukacyjnym

Rejestracja na szkolenie on-line Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0 oraz Live Learning z Rafałem Irzyńskim trwać będzie do 25 lipca 2024 r., do godz. 23:59 (czasu polskiego). Kliknij "Zapisz się na szkolenie i live learning", aby przejść do formularza rejestracji na szkolenie i dokonać rezerwacji miejsca.

12 modułów i 4 bonusy

Dostęp do szkolenia na 1 rok

Gwarancja satysfakcji 15 dni na kurs Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0

Plus Live Learning: 7 webinarów analitycznych realizowanych lipiec-wrzesień 2024 r.

Live learning: portfel edukacyjny (dostęp 3 miesiące lipiec-wrzesień 2024 r. i powiadomienia e-mail)

Cena: 4597,00 zł 4797,00 zł
(Oferta ważna tylko do 25 lipca 2024 r. do godz. 23:59)

Zapisz się na
szkolenie i live learning

Live learning z portfelem edukacyjnym: 3 miesiące, 7 webinarów

Rejestracja na Live Learning z Rafałem Irzyńskim trwać będzie do 25 lipca 2024 r. do godz. 23:59 (czasu polskiego). Kliknij "Zapisz się na live learning", aby przejść do formularza rejestracji na live learning i dokonać rezerwacji miejsca.

Live learning: 7 webinarów analitycznych realizowanych lipiec-wrzesień 2024 r.

Live learning: portfel edukacyjny (dostęp 3 miesiące lipiec-wrzesień 2024 r. i powiadomienia e-mail)

Cena: 2097,00 zł 2197,00 zł
(Oferta ważna tylko do 25 lipca 2024 r. do godz. 23:59)

Zapisz się na
live learning

Inne produkty i pakiety

Live learning z portfelem edukacyjnym: 6 miesięcy, 14 webinarów

Rejestracja na live learning z Rafałem Irzyńskim trwać będzie do 25 lipca 2024 r. do godz. 23:59 (czasu polskiego). Kliknij "Zapisz się na live learning", aby przejść do formularza rejestracji na live learning i dokonać rezerwacji miejsca.

Live learning: 14 webinarów analitycznych realizowanych lipiec-grudzień 2024 r.

Live learning: portfel edukacyjny (dostęp na 6 miesięcy - lipiec-grudzień 2024 r. i powiadomienia e-mail)

Cena: 3897,00 zł 3997,00 zł
(oferta ważna tylko do 25 lipca 2024 r. do godz. 23:59)

Zapisz się na
live learning

Szkolenie on-line

Rejestracja na szkolenie on-line Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0 trwać będzie do 25 lipca 2024 r. do godz. 23:59 (czasu polskiego). Kliknij "Zapisz się na szkolenie, aby przejść do formularza rejestracji na szkolenie i dokonać rezerwacji miejsca.

12 modułów i 4 bonusy

Dostęp na 1 rok

Gwarancja satysfakcji 15 dni

Cena: 2597,00 zł 2697,00 zł
(Oferta ważna tylko do 25 lipca 2024 r. do godz. 23:59)

Najniższa cena z 30 dni: 2697,00 zł

Opcja bez live learning

Zapisz się na
szkolenie

Zastrzeżenie

To co znajdziesz w szkoleniu on-line Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0 to nie jest materiał w stylu „wzbogacisz się szybko, nie ponosząc ryzyka”.

Nie obiecujemy cudów czy milionów. W tym szkoleniu znajdziesz praktyczną wiedzę o inwestowaniu, a dzięki gwarancji satysfakcji sam będziesz mógł zdecydować, czy jest to sposób inwestowania, który odpowiada Twoim potrzebom.

Zarejestruj się na
live learning lub szkolenie on-line