Kontakt

Organizator:

JPP Group Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
Kapitał zakładowy: 20.000 zł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000393388
NIP: 113-284-44-22
REGON: 144078281

Aby skontaktować się z nami możesz użyć poniższego formularza